Kiên quyết xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7771/UBND-KT cho ý kiến về kết luận thanh tra nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố.


Trên cơ sở các kiến nghị của Thanh tra thành phố, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố  làm rõ cụ thể từng chủ đầu tư, cấp quản lý để xảy ra nợ xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đó kiến nghị UBND thành phố và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan theo đúng quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố lập phương án và cân đối nguồn để bố trí vốn thanh toán, trả nợ cho các dự án hoàn thành, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán trong năm 2014.

Đồng thời, Sở Tài chính cần tổng hợp, đề xuất, trình UBND thành phố xem xét, xử lý các chủ đầu tư, cấp quản lý chậm quyết toán các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng. Đảm bảo cân đối nguồn vốn năm 2014, năm 2015 để thanh toán, giải ngân cho các chủ đầu tư sau khi hoàn thành dự án và được cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2014. Đồng thời, chuẩn bị xây dựng kế hoạch vốn năm 2015, bảo đảm xử lý triệt để nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình trọng điểm, dân sinh bức xúc phải hoàn thành năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2015. Rà soát, đưa ra khỏi danh mục các dự án, công trình không có khả năng thực hiện cả về tiến độ xây dựng cũng như khả năng cân đối vốn năm 2014 và 2015.

Được biết, Thành phố Hà Nội từng được coi là có kinh nghiệm trong xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, song đáng tiếc con số nợ đọng XDCB vẫn gia tăng theo thời gian, cuối năm 2013 là hơn 3.200 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2014 đã lên tới 4.000 tỷ đồng.
( Nguồn : infornet )
Share on Google Plus

Giới thiệu danhgiaduan.com

Đánh giá dự án là website cung cấp các đánh giá mang tính khách quan về các dự án Bất Động Sản. Các thông tin đưa ra hoàn toàn là chủ quan, và chỉ mang tính chất tham khảo!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.